Bütün derslerde, ders gruplarında ve sınava hazırlık gruplarında öğrenciler yoğun bir şekilde test, alıştırma ve deneme sınavlarına katılılar.

Öğrenciler katıldıkları her bir derste ünite sonunda ya da o günkü dersin sonunda görmüş oldukları konularla ilgili alıştırma yapar ve konu tarama testlerine girerler. Bu şekilde gelişimleri ders öğretmeni tarafından da kontrol edilir.

Yabancı dil derslerinde yine öğrenciler görmüş oldukları konularla ilgili dersten sonra yoğun bir dinleme, okuma, yazma ve konuşma etkinliklerine maruz kalırlar.

Belirli aralıklarla bütün ders gruplarında deneme sınavı yapılarak öğrencilerin gelişimleri ve performansları takip edilir.